Stichting Wetenschappelijk Bureau van Partij Sociaal Cultureel Centrum i.o.


Het Wetenschappelijk Bureau van Partij Sociaal Cultureel Centrum in oprichting stelt zich ten doel de bestudering van vraagstukken op politiek terrein op basis van de grondslag van de partij.

Wetenschappelijk bureaus van partijen zijn denktanks die voor de partij onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar maatschappelijke kwesties en waar de partij nieuwe ideeën vandaan kan halen. Tevens zijn Wetenschappelijk bureaus ook kweekvijvers voor politiek talent. Bij deelname van de partij in 1e Kamer en of 2e Kamer krijgt het Wetenschappelijk bureau daar subsidie voor. Het Wetenschappelijk Bureau moet een onafhankelijke Stichting zijn.


Politiek

PARTIJ SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM
Is een politieke partij die laveert tussen linkse en rechtse politiek, zich centraal opstelt en mee helpt om het beste politieke resultaat te behalen binnen Nederland en Europese Unie.

Wil een brug slaan tussen culturen en acceptatie van diversiteit & inclusiviteit bewerkstelligen waarbij gelijkheid tussen mensen daadwerkelijk gelijk blijft. 

Wil een stem geven aan die mensen die de diversiteit in cultuur en geloof in dit land zien als een positieve kracht.

Wil vrede, rechtvaardigheid en hard werken aan een betere wereld.